litteraturnettet.no

Innkjøpsordningene for litteratur

Innkjøpsordningene for litteratur, ofte omtalt som innkjøpsordningen, er en norsk, statlig, økonomisk støtteordning for norske bokutgivelser. 

Ordningen blir administrert av Norsk kulturråd som kjøper inn 1000 eksemplarer av de fleste nye, norske skjønnlitterære bøkene for voksne, og 1550 av tilsvarende bøker for barn, og fordeler disse på bibliotekene i landet. Systemet ble etablert i 1965 og omfatter i 2012 også ordninger for innkjøp av et mindre antall oversatte bøker for barn og voksne, faglitterære bøker for både voksne og barn, tegneserier for voksne, barn og unge, samt en egen innkjøpsordning for kulturtidsskrift.

Kulturrådet forvalter også andre tilskuddsordninger for norsk litteratur i ulike sjangre (bildebøker, tegneserier, norske klassikere og nynorsk litteratur som ikke faller inn under de automatiske ordningene), i tillegg til tilskuddsordninger for formidlingstiltak, bl.a. en egen ordning for støtte til litteraturfestivaler.

litteratur bok