litteraturnettet.no

Norsk Forfattarsentrum

Kva gjer Norsk Forfattersentrum?

Vi formidlar forfattarar til opplesingar, bokbad, foredrag, skrivekurs, skulebesøk og mykje anna. Viktige oppdragsgjevarar er bibliotek, skular, offentlege institusjonar, bokbransjen, organisasjonar og næringslivet.

Dei største arrangementa våre er Dei Litterære Festspela, Forfattarsleppet, Æ Å Trondheim litteraturfestival, Forfattarforelesinga, Ordtak, Litteraten og regionale bokdagar. Vi tilbyr òg skrivekurs, formidlingskurs og ei rekkje andre arrangement.

Norsk Forfattersentrum er nasjonal aktør for litteratur i Den kulturelle skolesekken. Difor samarbeider vi med fylke og kommunar om eit best mogleg litteraturtilbod til barn og unge. Forfattersentrum eig Litteraturbruket, eit kompetansesenter for litterære produksjonar.

Norsk Forfattersentrum står for levande formidling av samtidslitteraturen


Kontakt info:

Wergelandsveien 29, 0167 Oslo 

  Tlf: 21 09 57 00