litteraturnettet.no

Norsk Oversetterforening

Norsk Oversetterforening (NO) ble stiftet 1. november 1948 og har per i dag 330 medlemmer, som til sammen oversetter fra 52 språk. Foreningen har til formål å samle norske skjønnlitterære oversettere, arbeide for å høyne kvaliteten på norske oversettelser, ivareta medlemmenes faglige og økonomiske fellesinteresser, og så langt som mulig også bistå enkeltmedlemmer.

Foreningen legger stor vekt på å bringe medlemmene sammen slik at de blant annet kan bli kjent med hverandre, oppleve sin tilhørighet i en faggruppe, gi og få faglige impulser og få styrket sin identitet som oversetter. Skjønnlitterære oversettere som ikke er medlemmer av foreningen kan også få råd og bistand. Med uregelmessige mellomrom inviteres ikke-medlemmer til kontaktmøter og seminarer.

Det er viktig å vite at innstilling og tildeling av stipender ikke er avhengig av foreningstilknytning. Hvert år i september kan alle oversettere av skjønnlitteratur søke på både NOs egne stipender og Statens kunstnerstipender. Søknadsskjemaer blir lagt ut på nettet, og kan også fåes ved henvendelse til foreningen. Se under punktet Stipender

Kontakt info:

Besøksadresse
Rådhusgt 7
0105 Oslo

Postadresse
Pb 579 Sentrum
0105 Oslo

telefon: 22 47 80 90