litteraturnettet.no

Norske Barne- og ungdomsbokforfattere

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere ble grunnlagt i 1947 og har i dag 282 medlemmer. NBU er en selvstendig forening. Foreningens formål er å ivareta norske barne- og ungdomsbokforfatteres faglige og økonomiske interesser, samt å verne og fremme norsk barne- og ungdomslitteratur.

NBU finansieres hovedsaklig gjennom kollektivt innkrevde vederlag, herunder bibliotekvederlag og kopieringsvederlag, som fordeles via Norsk Forfatter- og Oversetterfond (NFOF). Når midlene er avsatt til driften, fordeles de resterende inntekter på ulike fond, som i neste omgang kommer medlemmene tilgode i form av individuelle vederlag, stipend og ulike støtteordninger og aktivitetstilbud.


Kontakt info


Foreninger og forbund - Yrkessammenslutninger
Adresse: Rådhusgata 7, 0151 Oslo

Telefon 22 47 85 70