litteraturnettet.no

Bjørnson, Bjørnstjerne

Bjørnson, Bjørnstjerne
Norge
1832-1910

Nobels litteraturpris 1903
Nobel e-museum: Bjørnson, Bjørnstjerne

Hos forlag:
Aschehoug forlag

Hos avis:
Dagbladet
Artiklar / kort biografi

E-tekst:
Project Runeberg
Tekst. Kort biografi.
Universitetet i Oslo

Lenker:
Der Dramatiker Bjørnstjerne Bjørnson
Artikkel
Le dramaturge Bjørnstjerne Bjørnson
Artikkel
The dramatist Bjørnstjerne Bjørnson
Artikkel
El escritor Bjørnstjerne Bjørnson
Artikkel
Den Norske Samlaget: Gjennom språket
Lærebok for ungdomsskolen (nynorsk)
Den Norske Samlaget: Gjennom språket
Lærebok for ungdomsskolen (bokmål)
Books and Writers
Biografi